Dofinansowanie dla firmy na rozpoczęcie działalności – jak je uzyskać?

Początek działalności firmowej zawsze wiąże się z dużymi kosztami. Otwarcie przedsiębiorstwa jest bardzo stresującym czasem dla jego właściciela, dlatego stworzyliśmy ten poradnik, który pomoże choćby częściowo w zrozumieniu niektórych mechanizmów. W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie dla firm na otwarcie działalności?

Źródło finansowania

Środki, które co miesiąc są pobierane z wynagrodzenia każdego Polaka, trafiają częściowo do Funduszu Pracy. Ten z kolei jest jednym ze źródeł, które umożliwiają uzyskanie zwrotu na starcie działalności gospodarczej, a środkami dystrybuują poszczególne urzędy pracy właściwe miejscowo dla danego przedsiębiorcy.

Środki z tego funduszu przeznaczone są dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, jednak muszą one spełnić szereg przesłanek, nim uda im się otrzymać dofinansowanie.

Dotacje dla firm – przesłanki

Aby uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy, bezrobotny zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy musi spełnić szereg przesłanek. Przede wszystkim – w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mógł posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej ani wpisu do CEiDG, pozostawał w tym czasie zarejestrowany jako osoba bezrobotna i nie odmówił przyjęcia żadnej posady (bez uzasadnionej przyczyny), a także – do tej pory nie uzyskał z Funduszu Pracy żadnego rodzaju dotacji.

Ponadto, w ciągu poprzednich 24 miesięcy nie mógł być karany za przestępstwa gospodarcze ani nie ma żadnych długów (związanych z ewentualną poprzednią działalnością czy też nieopłaconymi składkami ZUS). Nie można również składać wniosku o dofinansowanie do dwóch urzędów pracy jednocześnie.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie dla firm?

Powyższe przesłanki są obowiązkowe dla każdego potencjalnego przedsiębiorcy. To oznacza, że niespełnienie choćby jednej z nich wiąże się z brakiem możliwości uzyskania świadczenia z urzędu pracy bez możliwości podważenia takiej decyzji.

Jeśli jednak bezrobotny spełnia wszystkie powyższe kryteria, a dodatkowo chce podjąć się założenia własnej firmy – musi złożyć stosowne dokumenty. Winien to uczynić terminowo (a informacje w zakresie dat, jeśli chodzi o uzyskanie dotacji dla firm, możliwe jest na stronie urzędu pracy) i przy złożeniu kompletu dokumentów. Wśród nich wskazać można kompletny i rzetelny biznesplan, który będzie stanowił podstawę oceny, czy dane przedsiębiorstwo ma szansę poradzić sobie na rynku. Na podstawie złożonej dokumentacji, pracownicy urzędowi są w stanie wydać decyzję odmowną lub przyznającą świadczenie.

Doradztwo w zakresie dofinansowanie firm świadczy min. Pwc.pl