Taksonomia – co to jest?

Taksonomia to dosyć nowe pojęcie, które interesuje szerokie grono osób. Unia Europejska stworzyła plan działania, który dotyczy finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Jest to związane z jednolitą klasyfikacją działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli taksonomią. Ramy tego pojęcia zostały przyjęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego. Jest ono stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Czym jest taksonomia? O czym musimy wiedzieć? Jakie kwestie są najważniejsze?

Taksonomia UE

Taksonomia ma za zadanie stanowić narzędzie, które jest wsparciem dla inwestorów i przedsiębiorców w podejmowaniu świadomych decyzji. Chodzi o zachowanie zrównoważonych działań gospodarczych. Celem taksonomii jest zapewnienie jasności i zrozumienie tego, jakie działania są uznawane za zrównoważone.

Wprowadzenie taksonomii ma na celu także zwalczyć zjawisko ekologicznego pseudomarketingu, który nie jest mile widziany na rynku.

Ustanowienie zrozumiałych kryteriów klasyfikacji może być kluczowe do ukierunkowania przepływu publicznych kapitałów oraz prywatnych. Zielony Ład wskazuje, że Europa powinna osiągnąć neutralność co do emisji dwutlenku węgla. 

Taksonomia – wymagania

Rozporządzenie jasno wskazuje, że działalność gospodarcza zostanie zakwalifikowana jako zrównoważona w konkretnych przypadkach.

Musi ona spełnić następujące wymagania:

  • łagodzenie skutków zmian klimatu,
  • zapewnienie wkładu w realizację celów środowiskowych,
  • zrównoważone wykorzystanie zasobów morskich i wodnych,
  • przejście na gospodarkę o zamkniętym obiegu,
  • nie powodowanie szkód dla celów środowiskowych,
  • przestrzeganie technicznych kryteriów oceny,
  • odbudowa i ochrona ekosystemów,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
  • zapewnianie minimum gwarancji do do zabezpieczenia społecznego i zarządzania firmą. 

Jak widać, to pojęcie jest ważne dla wielu przedsiębiorców.