Na czym opierają się metody zarządzania ryzykiem?

Podejmowanie określonych decyzji i działań może doprowadzić do osiągnięcia akceptowalnego poziomu ryzyka przez dany podmiot. W praktyce celem procesów diagnozowania i sterowania ryzykiem jest zapewnienie odpowiednio stabilnych wyników finansowych, a także utworzenie najlepszych uwarunkowań dla dalszego rozwoju.

Kluczowe metody oceny ryzyka

Wszystkie metody oceny ryzyka posiadają rożne elementy wspólne. Dotyczy to zwłaszcza takich aspektów, jak np. identyfikacja zagrożeń oraz ocena prawdopodobieństwa związanych z tym strat. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w sferze zarówno biznesowej, jak i społecznej. Przedsiębiorstwo może wybrać różne strategie i metody w tym zakresie. Zawsze jednak konieczne jest zebranie informacji na temat ryzyka, które ułatwią jego identyfikację oraz pozwolą na opracowanie optymalnej metodologii zarządzania. Na proces ten składają się cztery kluczowe etapy, czyli identyfikacja, pomiar, sterowanie, monitorowanie oraz kontrola ryzyka. Podlega on jednak zmianom w czasie. Nie jest w związku z tym możliwe zaimplementowanie ustalonego odgórnie schematu, który pasowałby do wszystkich sytuacji w momencie podejmowania oraz wdrażania poszczególnych decyzji gospodarczych.

Przebieg procedury zarządzania ryzykiem

Procedura zarządzania ryzykiem jest powtarzalna, jednak nie oznacza to identyczności działań na poszczególnych etapach procesu. Sporym ułatwieniem są dostępne metody statystyczne. W zestawieniu z dobrą znajomością instrumentów finansowych, umożliwiają one łatwą kontrolę ryzyka i pozwalają na podjęcie bardzo skutecznych działań zapobiegawczych. Ich odpowiednio wczesnemu wdrożeniu powinno towarzyszyć wykreowanie specjalnych procedur kontrolnych, które pozwolą na bieżące monitorowanie wpływu określonych wcześniej czynników ryzyka na prowadzoną przez danego przedsiębiorcę działalność. Podjęcie postawy aktywnej wobec ryzyka jest sposobem na wybranie wielu alternatywnych postaw dla tego zagadnienia. Ryzyko kontrolować można bowiem zarówno fizycznie, jak i finansowo.