Ceny transferowe – przewodnik po elementarnych zagadnieniach

W wyniku występowania zjawiska globalizacji oraz pogłębiania się integracji gospodarczej krajów obserwowany jest dynamiczny rozwój międzynarodowych przedsiębiorstw, jak i powstawanie złożonych grup kapitałowych. W konsekwencji, na rynku dochodzi do transakcji, których znaczną ilość stanowią transakcje zawierane między osobowo lub kapitałowo powiązanymi ze sobą podmiotami.

Ceny transferowe są to zatem ceny, które powiązane ze sobą podmioty ustalają w pod względem sprzedawanych usług, dóbr bądź praw. Istnieją także przypadki, kiedy to mechanizmy cen transferowych – sprawdź ofertę PwC, służyć mogą do przesuwania dochodu między różnymi krajami w obrębie grupy kapitałowej – również do krajów charakteryzujących się opodatkowaniem na niższym poziomie.

Ceny transferowe -dokumentacja

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązkiem sporządzania wszelkiej dokumentacji o cenach transferowych w Polsce, dla transakcji zawieranych pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami objęci są podatnicy, u których tego typu jednorodne transakcje przekraczają wartość 10 mln PLN lub 2 mln PLN (w zależności od tego jaki rodzaj transakcji został dokonany). Brak złożenia odpowiedniej dokumentacji w ciągu tygodnia grozi nałożeniem sankcji podatkowych.

Safe harbours, czyli bezpieczne przystanie w kontekście cen transferowych

Pojęcie to oznacza konkretny poziom ceny transferowej, który nie zostanie poddany pod wątpliwość przez organy podatkowe, ponieważ został uznany on za bezpieczny dla wyznaczonego typu transakcji. Co więcej, dla podatników uwzględniających safe harbour przysługują konkretne uproszczenia dokumentacyjne. Wśród jednym z nich jest m.in. nie nakładanie ona takiego podatnika obowiązku związanego z sporządzaniem analiz porównawczych.

Od 1 stycznia 2019 r. w Polsce w ramach safe harbour obowiązują regulacje m.in. dla wybranych transakcji finansowych oraz dla usług cechujących się niską wartością dodaną.

Safe harbour w kontekście cen transferowych może mieć formę:

  • jednostronną, w ramach której regulacje wprowadzane są w wybranym kraju,
  • dwustronną, oznaczającą zawarcie umowy safe harbour pomiędzy dwoma państwami,
  • wielostronną, odnoszącą się do opisanych w zasadach OECD usług charakteryzujących się niską wartością dodaną.