Procesy logistyka podstawą strategii

Względy logistyczne zawsze odgrywały strategiczną rolę w biznesie. Wśród detalistów i hurtowników wykraczają one poza zarządzanie zapasami i transport, obejmując jeden z najważniejszych czynników sukcesu biznesowego – lokalizację w stosunku do rynków lub źródeł dostaw. Wśród producentów procesy logistyczne zajmują się sprawami tak podstawowymi, jak lokalizacja zakładu, pozyskiwanie surowców oraz standardy obsługi klienta.

Rola procesów logistycznych w biznesie 

W ostatnich latach zmiany w otoczeniu biznesowym zmusiły zarówno duże, jak i małe firmy do zwracania szczególnej uwagi na to, jak ta funkcja odnosi się do innych. Regulacje rządowe oraz unijne, stan krajowego systemu transportowego, ograniczenia energetyczne i rozwój technologiczny stanowią ważne względy przy formułowaniu strategii logistycznej.

Wiele firm odpowiedziało na te wyzwania, opracowując strategie konkurencyjne oparte częściowo na takich koncepcjach jak odroczenie i spekulacja, standaryzacja, konsolidacja i różnicowanie. Są to firmy, w których kierownictwo przeprowadziło formalne lub nieformalne audyty logistyczne, przeprojektowało systemy w celu zapewnienia bardziej efektywnego wsparcia strategii korporacyjnych oraz podjęło kroki w celu zapewnienia ciągłej oceny możliwości w dłuższej perspektywie.

Istnieje szereg przyczyn rosnącego wpływu procesu logistyki na strategię biznesową. Wśród nich są np. rosnąca liczba alternatyw dla spełnienia standardów kosztów i usług, zagrożenie niedoborami energii czy rosnące zaangażowanie rządzących w zarządzanie np. emitowanym dwutlenkiem węgla, generowanym w trakcie transportu – dlatego tak kluczowe wykorzystywanie jest optymalnego przewożenia i dostarczania produktów, tak aby audyty logistyczne nie wykazały zbyt wielkich odchyleń.