Logistyka magazynowa – kluczowy element łańcucha dostaw

Logistyka magazynowa jest integralną częścią każdego łańcucha dostaw. Gdy produkty nie przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego, są przechowywane w magazynach. W każdej chwili w magazynach znajduje się wiele produktów, które są przechowywane, odbierane i wysyłane. Jednym z podstawowych sposobów optymalizacji powierzchni magazynowej jest zrozumienie logistyki magazynowej.

Logistyka, a łańcuch dostaw 

Łańcuch dostaw odnosi się do całego procesu przekształcenia surowca w gotowy produkt i dostarczenia go do klienta. Logistyka to szczegółowa organizacja i realizacja złożonej operacji, która pomaga przenieść dobra materialne i niematerialne przez cały łańcuch dostaw. Przykładem logistyki może być wykorzystanie regałów i pojemników do przechowywania towarów w magazynie.

Regały to wysokie półki bardzo często używane w magazynach, a kosze to indywidualne przestrzenie w regałach. Przydzielając towary do tych regałów i pojemników, można zaoszczędzić na powierzchni, a pracownicy magazynu będą mogli zlokalizować produkt na podstawie lokalizacji pojemnika lub regału – w ten sposób obsługa magazynu jest płynna i łatwiejsza.

Logistyka magazynowa 

Logistyka magazynowa odnosi się do fizycznego przepływu produktów podczas odbioru i wysyłki, a także danych związanych z tym przepływem, takich jak czas realizacji lub informacje o produkcie. Produkt przyjmowany do magazynu musi być składowany na stanowisku odkładania i po przydzieleniu przeniesiony na miejsce składowania.

Po otrzymaniu zamówienia sprzedaży produkty muszą znajdować się w magazynie i wysyłane do konsumenta – tu pojawia się obsługa logistyczna. To jest fizyczny przepływ towarów. Przepływ informacji polega na analizie popytu na produkt i określeniu, ile czasu zajmie realizacja zamówienia klienta. Gdy oba te przepływy są zsynchronizowane i zoptymalizowane, pomaga to firmie płynnie działać.