Restrukturyzacja i jej cele

Czym jest restrukturyzacja powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Za pojęciem ty kryją się właściwie dwie rzeczy.

Po pierwsze jest to tak przeprowadzona zmiana w firmie, która powoduje zwiększenie jej przychodów, a co za tym idzie również wartość. Zmiana ta najczęściej jest przeprowadzana w sposób gwałtowny i radykalny. Innym rodzajem restrukturyzacji (jest taka), którą nakazuje sąd upadłościowy. Jej celem jest wyciągnięcie przedsiębiorstwa z kłopotów finansowych, co najczęściej jest dla wierzycieli (i ogółu społeczeństwa) korzystniejsze niż ogłoszenie upadłości.

Jak przebiega restrukturyzacja?

Restrukturyzacja może przebiegać na wiele sposobów, jednak ich zasadniczą cechą jest zawsze cel, którym musi być zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa. Najprostszym sposobem na przeprowadzenie restrukturyzacji jest oczywiście zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Bardzo często pierwszym rozwiązaniem, po jakie sięgają firmy jest zmniejszenie zatrudnienia. Prowadzić może to do masowych zwolnień, stąd też niechęć pracowników do zmian restrukturyzacyjnych. Jak pokazuje doświadczenie, takie rozwiązanie nie należy jednak do najskuteczniejszych. O wiele skuteczniejsze są zmiany prowadzące do zwiększenia zysków, jednakże wysmagają one do przeprowadzenia gruntownych analiz sposobów funkcjonowania firmy. Analizy takie muszą prowadzić do wskazania obszarów działalności najbardziej i najmniej opłacalnych, a także ewentualnych błędów i trudności w zarządzaniu. Dzięki temu możliwe są działania optymalizacyjne.

Zasadnicze cele restrukturyzacji

Zasadniczym celem restrukturyzacji jest zwiększenie rentowności, a także przywrócenie stabilności przedsiębiorstwu. Zazwyczaj takie działania podejmuje się kiedy firmy stają na krawędzi bankructwa, jednakże w dobrze zarządzanych przedsiębiorstwach procesy takie uruchamia się już o wiele wcześniej. W przypadku gdy restrukturyzacja nakazana jest przez sąd upadłościowy to zasadniczą motywacją jest dbałość o stan gospodarki i interesy wszystkich wierzycieli.