Czym być powinna deklaracja środowiskowa?

W dobie zmian klimatycznych i coraz bardziej połączonego świata, firmy mają większe niż kiedykolwiek możliwości wprowadzania pozytywnych zmian, budowania zaufania wśród klientów i dostawców oraz wzmacniania związku między społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) a działalnością biznesową. Ale nie wystarczy po prostu robić dobre rzeczy; trzeba je robić we właściwy sposób.

Sprawdzone deklaracje środowiskowe

Dlatego tak ważne jest stworzenie skutecznej deklaracji środowiskowej, aby Twoja organizacja poważnie traktowała swoje zaangażowanie w ochronę środowiska przed szkodami. Jeśli nie jesteś pewien, jak zabrać się za tworzenie deklaracji środowiskowej lub jakiego rodzaju informacje powinieneś w niej zawrzeć, nie martw się – mamy dla Ciebie wsparcie!

Eksperci z JW-A pokażą jak poznać wskazówki dotyczące tworzenia wspaniałej deklaracji środowiskowej, a także przykłady organizacji, które już podjęły działania.

Co to jest deklaracja środowiskowa?

Deklaracja środowiskowa to wewnętrzny dokument, który nakreśla cele i zadania Twojej organizacji w zakresie odpowiedzialności środowiskowej. Oprócz nakreślenia odpowiednich celów i strategii biznesowych, deklaracja powinna zawierać informacje o wpływie Twojej firmy na środowisko, jak również o jej wysiłkach zmierzających do zmniejszenia tego wpływu.

Posiadając deklarację środowiskową, można zwiększyć świadomość kwestii środowiskowych w organizacji, upoważnić pracowników do wprowadzania zmian oraz zbudować zaufanie pomiędzy interesariuszami.

Ponadto, oświadczenie można wykorzystać do zidentyfikowania i zajęcia się potencjalnymi obszarami poprawy, wzmocnienia komunikacji wewnętrznej i zwiększenia przejrzystości CSR.