Czym jest real time marketing i jak można go wykorzystać?

Marketing jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy. Działania te mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki, co ma bezpośredni wpływ na wzrost zysków danej firmy. Dobrze poprowadzona kampania marketingowa wzbudza ciekawość w odbiorcach oraz powoduje powstanie relacji z otoczeniem, a także wywiera zaangażowanie społeczności wokół danej marki. Jednym z elementów marketingów, który już od wielu lat jest z powodzeniem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa jest real time marketing. Na czym polega i jak można go wykorzystać do promowania swojej firmy?

Czym jest real time marketing?

Real Time Marketing, w skrócie nazywany RTM, to strategia marketingowa, która zakłada generowanie treści oraz tworzenie przekazów marketingowych w czasie rzeczywistym skierowanych do swoich potencjalnych klientów. W tym celu wykorzystywane są bieżące trendy, wydarzenia oraz informacje z mediów społecznościowych. Celem tego rodzaju marketingu jest dotarcie do klientów w momencie, w którym są najbardziej skłonni do dokonania zakupu lub skorzystania z usług. Dzieje się tak za sprawą szybkiej reakcji na aktualne trendy i wydarzenia, które są na topie w danym momencie. 

W jaki sposób można wykorzystać real time marketing?

Aby móc skutecznie prowadzić kampanie marketingowe oparte na zasadach real time marketingu to niezbędne może okazać się założenie i aktywne prowadzenie mediów społecznościowych swojej firmy. Za pomocą samej strony internetowej może nie udać nam się osiągnąć oczekiwanych zasięgów. Dodatkowo można wykorzystać newslettery oraz kampanie Google AdWords. Zgodnie z zasadami RTM powinniśmy reagować na bieżące wydarzenia społeczne. Przykładem może być zdobycie popularności przez dany mem na mediach społecznościowych. Firma może wykorzystać i przerobić ten mem pod swoją kampanię reklamową produktu lub usługi. Dzięki RTM (https://sempai.pl/blog/rtm-czym-jest-real-time-marketing/) firma staje się rozpoznawalna, a nakłady wyłożone na marketing są stosunkowo niewielkie. 

Wady i zalety real time marketingu

Najważniejszą zasadą RTM jest szybki czas reakcji. Kampania marketingowa powinna ruszyć w ciągu kilku lub kilkunastu godzin po wydarzeniu, które zyskało popularność w mediach społecznościowych. Taka presja czasu może prowadzić do popełniania błędów wizerunkowych i wywoływania negatywnych reakcji klientów. Dlatego każda umieszczana informacja przez firmę, powinna być dokładnie przemyślana. Wiadomości RTM są oparte na krótkoterminowych trendach. Z tego faktu wynikają dwa zagrożenia. Po pierwsze informacja wydana przez RTM może być niezgodna z długotrwałą kampanią reklamową przez co klienci mogą czuć dezorientacje, a działania reklamowe mogą wydawać się niespójne. Drugą negatywną cechą jest krótkotrwałość kampanii, gdyż trendy na mediach społecznościowych są dynamiczne, co oznacza, że mogą stracić na wartości w bardzo krótkim czasie. 

Z pozytywnych aspektów RTM to jest to doskonałe narzędzie do dostosowywania się do sytuacji aktualnie panującej na rynku i możliwość dotarcia do dużego grona odbiorców. Wykorzystanie aktualnych wydarzeń i trendów do promocji produktów lub usług może przyciągnąć uwagę większej liczby potencjalnych klientów i zwiększyć zasięg marketingowy firmy. Możliwe jest również zwiększenie zaangażowania klientów poprzez dostarczanie im aktualnych i interesujących treści, które są bardziej atrakcyjne niż tradycyjne treści marketingowe. Ostatnim aspektem jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. RTM pozwala firmom na pokazanie swojej elastyczności i kreatywności, co może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku marki.